© 2001-2019 created by 4MAX Studio  |  All Rights Reserved 

 

ProHotel Services

 

 Lecturing  |  Management  |  Consulting

Služby

Produkty

 
 

 

Standard Operating Procedures

Standardy kvality služeb hotelu

 • Zlepšování nebo minimálně udržování denních výkonů a tržeb na všech střediscích hotelu přímo souvisí s motivací a profesionalitou provozních zaměstnanců, a také na schopnostech organizování a kontroly denního režimu ke kvalitě poskytovaných služeb prostřednictvím vedoucích zaměstnanců.

 

 • Individuálním přístupem podpoříme stabilizaci stavu zaměstnanců, případnou pomoc při náborech, provedeme motivační vedení personálu a předáme Vašemu managementu schéma ke zvýšení obchodní aktivity a k vedení kontroly kvality služeb hotelu.

 

Vaše požadavky sestavíme individuálně podle cílů, které na zaměstnance v provozu nebo

v managementu máte.  

Procesy pro řízení inovací

 

V počátečním jednání můžeme promluvit o výkonech podniku, na kterých Vám záleží. 

 • Zvyšující se nároky a přání hotelových hostů na vysoký standard a rozsah poskytovaných služeb, současně počet prodejních e-portálů (včetně slevových) vytvářející tlak na Vaše prodejní ceny, to vše přináší opakované téma, které lze řešit pomocí inovačního managementu u všech typů a kategorií provozů a hotelového ubytování.

 

 • Položky provozních nákladů mají i v roce 2019 obecný trend stoupající. Tuzemský i příjezdový turismus ČR je atraktivní, v procentech vzrůstá, avšak investiční náklady na expanzi podniku a na zlepšování standardu (CAPEX) trvale ovlivňují profitabilitu podniku. Nezávislý odborný pohled zvenčí může poukázat na milníky, které se stanou základem proveditelných zlepšení v hotelu.

Frančízink | Pre-opening

 

Ke zjištění cílů pro Váš podnik můžeme záležitosti prodiskutovat. 

 • Vybudování renomé hotelu, zvýšení tržní hodnoty podniku a založení významného a garantovaného objemu klientské základny je cílem každého hoteliéra.

 • Optimální okolnosti, že Váš hotel má obchodní potenciál, kapacitní parametry i vhodný standard, je možné převést jako základ do strategického postupu za účelem získání hotelové frančízy a pro zařazení do portfolia mezinárodního (či tuzemského) hotelového řetězce. Naším přínosem spolupráce je především pomoc při úvodním vyjednávání podmínek manažerské a frančízinkové smlouvy v zájmu příjemce frančízy.

 

 • Sdílíme znalosti tohoto postupu z praxe, odborná pomoc Vám přinese zjednodušení a podporu v celém průběhu vyjednávání o hotelové licenci.

 

Důležité otázky s Vámi nejprve projednáme.

Autorizace:

Uniformovaný el. systém manažerského

účetnictví pro hotely, 2019

Projektová bilance záměru

 

Investment CashFlow Operational

 

Innovative Management Concept

 

Franchise Relationship

 • Projektová bilance propočítává a definuje výsledky v´e-výkazu provozního cash flow společně s investičním propočtem (např. cenou výstavby hotelu a všech vybudovaných služeb podle kategorie).

 

 • Autorizovaný výpočtový model generuje výstupy k ziskovosti budoucího provozu, kapitalizaci vložených investic, hodnotí rentabilitu projektu, ukazatel návratnosti investic, období potřené pro dosažení kladného výnosu a poměr profitability k realizovanému projektu v období R1 - R5/R15. Metodika vychází z kvalifikovaných standardů CBA a RICS.

 

K projektovému záměru převezmeme na začátku Vaše požadavky, podle kterých navrhneme optimální postup spolupráce.

Studie proveditelnosti

 

Feasibility Study

 • Studie proveditelnosti je součástí projektové dokumentace k výstavbě, rekonstrukci, k nákupu podniku či k financování projektu.

 

 • Zpracování studie předkládáme zpravidla v etapě přípravy projektu, ve fázi předinvestiční, v období předprojektové přípravy, kdy může z kvalifikovaně zjištěných výsledků ve studii dojít ještě k případným úpravám záměru.

 

 • Strukturovaný a přehledný dokument obsahuje textové a výpočtové části, ve kterých definuje a vyhodnocuje provozně-technické, stavební, architektonické a finanční parametry projektového plánu.

 

 • Dokumentace popisuje projekt z hledisek hotelového provozu, rozsahu poskytovaných služeb, konkurenceschopnosti a budoucího typu řízení podniku. Metodika obsahu studie je založena na standardu zpracovávání dokumentace pro hotelové řetězce (v jazyce českém a anglickém).

 

 

Staff Trainings | Management Mentor

 

Mystery Shopping | Interim Report

 

Panel Conference | Seminars 90'

Tréninky zaměstnanců hotelu

 

Vzdělávací program, který Vám bude nejlépe vyhovovat, sestavíme k provozu „na míru“. 

 • Odbornost a dovednosti zaměstnanců hotelu, jejich zodpovědný přístup v rámci popisu pracovní činnosti a efektivita prováděných prací ve snímku dne, vše výše popisované je výsledkem z realizovaných tréninků pro personál hotelu.

 

 • Technika obsluhy, komunikace s hosty, gastronomické zásady a pravidla pohostinnosti pro hosta, rovněž prodejní dovednosti a profesionální vystupování jednotlivců vytváří v celém pracovním týmu dobrou atmosféru, na jejímž základu vnímají hosté kvalitu poskytované služby a mají tendenci se do Vašeho hotelu vracet pravidelně.

Provozní audit | Due Diligence

 

Prodiskutujte s námi potenciál spolupráce jako u nezaujatého pozorovatele proti „provozní slepotě“ v provozu.   

 • Je Váš podnik konkurenceschopný?  Uvažujete-li o získání informací pro srovnání, zda v poskytovaných službách mohou zaměstnanci zlepšit svojí denní rutinu při obsluze a komunikaci s hostem, a zda jsou důvody, že rozsah poskytovaných služeb a pohostinnost je u Vašich hostů preferována před ostatními hotely podle kategorie či umístění a zaměření.

 

 • V takovém případě nabízíme pro sdílení nezávislého pohledu krátkodobou spolupráci formou produktu virtuálního nákupu služeb s hodnocením v situační analýze Vašeho provozu pomocí Mystery Shopping.

Semináře | Kurzy

 

Kontaktuje nás k sestavení programu na vybrané odborné téma.   

 • Interaktivní seminář i diskuze na odborné téma z oblasti hotelnictví a cestovního ruchu je oblíbeným doplňkem a zdrojem informací určených nejen pro manažery, ale i pro odbornou veřejnost a absolventy odborných škol.

 

 • Okruhy témat seminářů a kurzů jsou podloženy praktickými zkušenostmi s řízením hotelového provozu a dlouhodobou praxí lektora v managementu u frančízinkových hotelových společností.

 

 • V semináři se setkáte s tématy: Trendy hotelnictví pro r. 2020 | Statistiky a SW evidence hotelu | Řízení hotelového provozu | Seminář 90´ na zvolené další téma.

Our Expertise Comes

From Experience

The HotelsConsult.com draws on a collection of 20+ skilled disciplines to help you maximize operations in the Hospitality, Tourism and Leisure Industry. The partnership brings you insight into local competitive environment; we can recognize strengths and weaknesses to build a profitable business. At HotelsConsult.com, sharing of experience on the best practice comes from carrier in hotel management, in franchise product development and hotel pre-openings.

© 2019 HotelsConsult.com 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now