© 2001-2019 created by 4MAX Studio  |  All Rights Reserved 

 

ProHotel Concept

 

 Klasifikace  |  Standardy  |  Frančízink

 

Hotel Data Projections

Startup Hotel Project

 

▪ V etapě přípravy pro výstavbu, rekonstrukci nebo renovaci hotelu konzultujeme s Vaším projektovým manažerem hlavní milníky projektu, hodnotíme riziková a navrhujeme optimální řešení.

 

Spolupracujeme na sjednocení parametrů mezi architektonickým konceptem, cenou investice a individuálními technickými a provozními požadavky pro ubytovací, gastronomické a ostatní úseky služeb, a to na základě kritérií kategorizace, kapacit a provozních standardů kvality budoucího hotelu.

Projektová příprava

 

Hotels

Luxury | First Class | Mid

Tourism

Regional | Congress | Sport

Resorts

Spa | Franchise | Ski

  • Realizační fáze výstavby

  • Provoz před otevřením

  • Záběhový provoz

Etapy asistence u projektu

  • Předprojektová příprava

  • Projektová bilance

  • Projektová příprava

  • Investiční příprava

 

 Projekce dat hotelu

Frančízink

 

 Koncept hotelového

  provozu

▪ Studie proveditelnosti

 

Definujeme a posoudíme projektovou fiši, následně převedeme Váš technický koncept výstavby či rekonstrukce hotelu do čísel a konkrétních výsledků podle standardizovaného elektronického modelu výpočtů s autorizací pro hotelový provoz v projekci dat rentability a provozního cash flow sestaveného na měsíční období (rok 1-3 provozu) a na 15 let, v hotelové terminologii používané pro frančízinkové řetězce ke kategorii Tourist / First Class / Luxury Hotels. Data jsou projektována v jazyce českém či anglickém.

Založení konceptu hotelového provozu obsahuje informace sestavené v logickém rámci související s celkovou obchodní strategií, definicí obchodního modelu podle cílového typu klientely, včetně soupisu kapacitních ukazatelů hotelu a popisu provozních nároků podle kategorie, standardu a rozsahu poskytovaných budoucích služeb, které vychází z investičního záměru.

 

K těmto informacím jsou sestavené také finanční ukazatele v modelu dlouhodobé návratnosti investic.

▪  Projektové financování vyjádříme přehledně v číslech výsledků:

Cena služeb hotelu | Vytíženost | Tržby středisek | Provozní náklady

Výkaz zisků, návratnosti a rentability: GOP | NOI | EBITDA | NCF | ROI

 

Autorizace:

Uniformovaný el. systém manažerského účetnictví pro hotely, 2019

You Can Start

A New Age Hotel Business

Our mission is to meet requirements of our customers and provide high professional service relating to hotel construction planning, pre-opening and franchise relations. We are strategic thinkers and domain experts; still better the dynamic effort meets our deliberate output. Business partnering will help you develop the strategic plan and can find a competitive advantage on the hotel market.

Asistence

k projektovému řízení 

Spolupracujeme s klienty průběžně v jednotlivých etapách u období přípravy projektu až k termínu otevření a zavedení provozu hotelu.

Založeno 

2001

157

Zpracovaných souborů pro hotelové provozy a řetězce / cash-flow jedn. středisek a podniku jako celek

268

Výpočtových el. modelů s projekcí dat pro hotely a hotelové projekty

10

Projektových fiší a propočtů bilance provozního zisku s prezentací pro frančízinkové licence 

..Be A Good Hotelier.. 

Cílem činnosti je předávat hotelovou odbornost v nejlepší kvalitě, s procesy a pracovními postupy ověřenými z praxe a s korektním individuálním přístupem k Vašim požadavkům.

 

Přicházíme s praxí a nejlepšími schopnostmi v řízení hotelového provozu, s odborností v projektovém a finančním managementu hotelu, ve znalosti s řízením kvality služeb, se zkušenostmi v zavedení licence u frančízinkových mezinárodních společností.

The HotelsConsult.com draws on a collection of 20+ skilled disciplines to help you maximize operations in the hotel industry.

 

A Partner for the effective way of developing your business, we come with flexible solutions. We are quality-driven professionals; our partnering clarifies full assistance in hotelmatters and shall meet the client’s requirements on the field of planning, development, construction, innovation and strategic management in the Hospitality, Tourism and Leisure Sector.

© 2019 HotelsConsult.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now